Kataki 'o fili ho'o lea fakafonua

Ko ha vakai fakalukufua ki he tau 'Iemeni

'I he 2015 pea hili 'Iemeni fakafisi 'a e Palesiteni & #8217; s mo 'ene hola mei 'Iemeni, ha tau ta'e fe'unga mo 'Iemeni na'e fai 'e he Sauti 'Alepea mo e ngaahi fonua fakatahataha 'o 'Alepea. Na'e fakatupu 'e he ngaahi pule'anga 'Iulope mo 'Amelika 'a e ngaahi hia fakamanavahe ki he kakai ne 'ikai tupu ai ha ni'ihi 'o e fanau mo civilians ne tamate'i, 'i hono fakatau atu 'o e ngaahi me'atau pea poupou'i 'a Sauti 'Alepea kae 'oua 'e faka'ehi'ehi mo taukapo 'i he makasini ko 'eni. These crimes were not only limited to military attacks but Saudi Arabia surrounded the earth, air, and sea in Yemen in order to block the entrance of food and drugs to the country which endangered the life of millions of people. According to the reports from international organizations, these crimes have been the worst humanitarian disaster in the last few decades and caused hunger and started diseases like cholera.

gallery

Our Mission

With the release of news and images of these crimes in this website, kuo ne feinga ke fakaha ki he kakai 'a e ngaahi hia ko 'eni na'e 'alu fakataha mo ha boycott 'o e ngaahi kautaha faiongoongo 'i he Sauti, ke faka'osi 'a e tau ta'etatau ko 'eni 'aki ha'o 'amio mei he funga 'o e mamani.

Ngaahi tohi fanongonongo

Kataki 'o fakahu ho'o 'imeili ke tulituli hake ki he ngaahi ongoongo mo e poupou fakamuimuitaha 'a e kakai Liale

ONGOONGO

UN condemns Yemen strike that killed as many as nine children UN condemns Yemen strike that killed as many as nine children
UN condemns Yemen strike that killed as many as nine children UN condemns Yemen strike that killed as many as nine children

A child at a hospital after he was wounded in an airstrike in the northern province of Jawf, ʻIemeni, in July, 2020. As many as nine children were killed following airstrikes in northern Yemen’s Jawf Province Thursday...

Ako lahi ange
Yemen Sees Return to Alarming Levels of Food Insecurity: UNICEF, WFP, FAO
Yemen Sees Return to Alarming Levels of Food Insecurity: UNICEF, WFP, FAO

The Saudi-led war, floods, desert locusts, and now COVID-19 are creating a perfect storm that could reverse hard-earned food security gains in Yemen, warned the latest Integrated Food Security Phase Classification...

Ako lahi ange
Saudi, UAE Used Cluster Bombs in Yemen’s Hudaydah: UN Official
Saudi, UAE Used Cluster Bombs in Yemen’s Hudaydah: UN Official

Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), the key members of a coalition waging war on Yemen, have deployed cluster bombs against a residential neighborhood in the country’s coastal western province of...

Ako lahi ange
SELECT to'o: 'Iemeni he Pilingi ʻo e honge fakalilifu taha ʻo e mamani ʻi he 100 taʻu
SELECT to'o: 'Iemeni he Pilingi ʻo e honge fakalilifu taha ʻo e mamani ʻi he 100 taʻu

Kuo fakatokanga mai ʻa e ngaahi Puleʻanga fakatahataha 'Iemeni te nau fehangahangai mo e honge kovi taha ʻi 100 taʻu ʻe ha fengaue'aki ʻoku ʻikai ngata ai e ta ʻa e pailate ʻo e paʻanga ʻa Saute, naʻe lipooti ʻa e tauhi fakalao ʻi he ʻaho Monite. Kapau ʻe kei hoko atu pe ʻa e tau, famine could engulf the...

Ako lahi ange